تاریخ : 1403/4/24
وضعیت آب و هوا : C
تاریخ : 2024/07/14

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تعمیرات کشنده های مان سری TG2

در این دوره آموزشی که در تعمیرگاه مرکزی شیران دیزل برگزار شد کارشناسان فنی تمام نمایندگی های شیران دیزل از اصفهان ، شیراز ، ارومیه ، اردبیل ، کرمان ، تهران ، مشهد ، یزد ، خرم آباد و اهواز حضور داشتند و با مباحثی کلی حول تعمیرات کشنده های مان سری TG2 آشنا شدند .